Definicija alpinističnega vzpona

AO 1370

Definicije Komisije za alpinizem:

Alpinistična smer:

 • plezalna smer v snežnih, lednih ali kopnih razmerah, višja od 100 m, pri čemer je mora biti vsaj 60% najmanj I. težavnostne stopnje po lestvici UIAA.

Smer:

 • umišljena črta v skalovju, snegu, ledu, po kateri se pleza, hodi.

(Alpinistični) vzpon:

 • preplezana alpinistična smer, lahko tudi v sestopu, če ni uporabljeno spuščanje po vrvi.

Kopni - letni vzpon:

 • vzpon, ki ni ne zimski in ne v zimskih razmerah.

Zimski vzpon:

 • v času od 21.12. do 20.03. v stenah, ki niso obrnjene proti JV, J in JZ in je izstop višji kot 1.500 m.

Vzpon v zimskih razmerah:

 • v času od 21.12. do 20.03. v stenah, ki so obrnjene proti JV, J ali JZ, v času od 01.12. do 20.12. in od 21.03. do 30.04. v stenah, ki so obrnjene proti Z, SZ, S, SV in V.

Pristop:

 • se šteje od 01.12. do 30.04. na vrhove višje od 2000 in celo leto na vrhove, višje od 3.500 m.

Turni smuk:

 • spust s smučmi na nogah z vrha ali grebena, ki je razvodnica in je višji od 2.000 m. Šteje vse leto!

Varianta smeri:

 • kadar je manj kot 40% višine originalne smeri.

Alpinistična tura:

 • skupno ime za vzpon, pristop, turni smuk.

Kot turni smuk se šteje tudi alpinistično smučanje. - Turni smuki in ledni slapovi se štejejo vse leto. Vse velja za naše podnebne razmere.

Definicije po planinskem terminološkem slovarju:

Komisija za izdelavo planinskega terminološkega slovarja (2002). Planinski terminološki slovar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU

alpinistična tura:

 • daljše, napornejše plezanje ali smučanje v gorskem svetu, ki vključuje dostop, vzpon, sestop

alpinistična smer:

 • plezalna smer v zimskih ali letnih razmerah, višja od 100 m in vsaj I. težavnostne stopnje po lestvici UIAA

alpinistični pristop:

 • vzpon na vrh nad 2000 m v času od 01.12. do 30.04. v naših podnebnih razmerah ali na vrh nad 3.500 m

alpinistični vzpon:

 • vzpon po zahtevnem gorskem svetu, zlasti po stenah in grebenih, visok vsaj 100 m in ocenjen najmanj s I. težavnostno stopnjo po lestvici UIAA

pristop:

 1. navadno najlažja pot do vrha, prelaza
 2. vzpon na vrh gore, grebena

smer:

 • umišljena črta v skalovju, snegu, ledu, po kateri se pleza, hodi.

turni smuk:

 1. smučanje v gorskem svetu z vzponom in spustom z vrha, grebena, sedla, od koče, ki navadno vključuje vsaj eno točko, višjo od 2.000 m
 2. po pravilniku VPZS vzpon ali spust ali samo spust s smučmi na nogah po neurejenem terenu, pri čemer je višinska razlika spusta vsaj 300 m ali dolžina vsaj 5 km

varianta:

 • del plezalne smeri, ki se odcepi od originalne smeri

vzpon:

 • preplezana smer v steni, po grebenu, opravljen pristop na vrh gore

vzpon v zimskih razmerah:

 1. vzpon, opravljen od 21. decembra do 20. marca v stenah, ki so obrnjene proti JV, J ali JZ.
 2. vzpon od 01. do 20. decembra in od 21. marca do 30. aprila v stenah na nadmorski višini nad 1.500 m, ki so obrnjene proti V, SV, S, SZ in Z, če je v teh stenah navadno pozimi sneg

zimski vzpon:

 1. vzpon, opravljen v koledarski zimi
 2. od 1. decembra do 28. februarja vzpon opravljen v Himalaji

OPOZORILO:
Večina definicij je usklajenih z definicijami Komisije za alpinizem. Če katera ni, velja definicija Komisije za alpinizem, ker je strokovnejša, ožja!