Organi Planinskega društva

PD 140
Organi Planinskega društva

UPRAVNI ODBOR
predsednik: Sandi Gričnik
podpredsednika: Aleš Zevnik, Goran Golić
tajnik: Vesna Knuplež
blagajnik: Jožica Meglič
načelnik AO: Sandi Gričnik
načelnik odseka za planinske poti: Franc Murkovič
načelnik vodniškega odseka: Aleš Zevnik
gospodar: Franc Murkovič

NADZORNI ODBOR
predsednik: Matevž Črepnjak
člani: Robert Detiček, Igor Volmut

ČLANI UO
Sandi Gričnik
Aleš Zevnik
Goran Golić
Vesna Knuplež
Jožica Meglič
Franc Murkovič
Živko Vukovič
Branko Petek
Darko Najvirt
Milan Godič
Miro Tomažič


ČASTNO RAZSODIŠČE
predsednica: Nana Zevnik
člani: Luka Juhart, Majda Šoberl