Vabljeni v alpinistično šolo

AO 26. september, 2022 1042
Vabljeni v alpinistično šolo
Uvodni sestanek in vpis v alpinistično šolo bo v sredo 12.10.2022 ob 18:30 v društvenih prostorih na Frankolovski 23, Maribor.

Komu vse je namenjana Alpinistična šola?

Alpinistična šola je v prvi vrsti namenjena usvajanju znanj iz prvin varnega gibanja v gorah v vseh letnih časih. Namenjena je tako tistim, ki imajo ambicije po plezanju v gorah, kot tistim, ki bi radi zgolj nadgradili svoje znanje iz gorništva, da bi se lahko varneje podali v ferate, brezpotja in na zimske ture. Zelo jo priporočamo tudi vsem, ki se že ali pa bi se radi ukvarjali s turnim smučanjem in smučanjem izven urejenih prog. V šoli bodo predstavljene vse alpinistične aktivnosti in znanja, ki so potrebna za varno izvajanje le-teh. Predhodna znanja niso potrebna, so pa dobrodošle vse izkušnje, pridobljene s športnim plezanjem, balvaniranjem, pohodništvom, smučanjem in drugimi športi. Zaželena je dobra psihofizična kondicija.

Več informacij o Alpinistični šoli AO TAM

Aktivnosti Alpinistične šole so razdeljene na teoretični in praktični del. Teoretični del obsega 20 predavanj po programu, ki je usklajen z zahtevami Planinske zveze Slovenije. Izvajal se bo na sedežu PD TAM Maribor na Frankolovski ulici 23 v Mariboru vsako sredo ob 18.30. Praktični del bo potekal na umetni steni v Rušah, v športnih plezališčih in med vikendi v gorah. Šola traja od začetka oktobra do srede aprila, zaključi pa se z opravljanjem teoretičnega in praktičnega izpita. V sklopu šole bodo predstavljena znanja, ki so potrebna za varno plezanje v športnih plezališčih, v gorah v kopni skali in v zimskih razmerah, v zaledenelih slapih, grapah in ledeniškem svetu. Ob tem boste spoznali vso potrebno opremo, metode rokovanja z njo in usvojili ustrezne tehnike varovanja pri gibanju alpinistične naveze. Poudarek bo med drugim dan še ustrezni pripravi na turo, nevarnostim, ki pretijo v gorah, in nudenju prve pomoči v primeru nesreče. Izobraževalni program Alpinistične šole AO TAM je usklajen z zahtevami Planinske zveze Slovenije in vam ponuja vsa znanja, ki vas skozi različne stopnje vodijo do naziva alpinista. Po uspešno zaključeni Alpinistični šoli ter opravljenih dveh praktičnih (letni in zimski del) in teoretičnem izpitu ter ob zadostnem številu vzponov namreč lahko napredujete iz naziva tečajnik v naziv mlajši alpinistični pripravnik. Temu ob izpolnjenih internih pogojih AO TAM sledi naziv starejši alpinistični pripravnik, ki pa lahko ob zadostnem številu alpinističnih vzponov pristopi k izpitu za alpinista pred Komisijo za alpinizem PZS. Z vpisom v Alpinistično šolo AO TAM poleg teoretičnih predavanj in praktičnih vaj oz. tečajev pridobite tudi možnost izposoje alpinistične opreme in literature ter udeležbe na plezalnih taborih pod vodstvom izkušenih alpinistov in alpinističnih inštruktorjev.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije:

Matej Balažic (vodja alpinistične šole): tel. 031 706 704, matej11.balazic@gmail.com

Iskanje

Največ ogledov