Odšli so

AO 4245

Ta stran je posvečena v spomin na te, ki jih ni več med nami.

Miha Robnik 1949-1972
Ivan Cverlin - Cvrčo 1948-1976
Ivan Florjančič 1959-1979
Artur Nerat - Mišo 1964-1984
Branka Napotnik 1966-1985
Milan Jolič - Đoli 1952-1988
Matjaž Šuen 1975-1991
Beno Dolinšek 1969-1994
Lojze Krajger 1913-1995
Stane Brezovnik 1953-2003
Krista Krajger 1911-2003
Slavko Cimerman - Cimi 1950-2006
Franci Topolovec 1957-2008
Marjan Prelog 1947-2013
Andrej Napotnik - Napi 1956 - 2013
Miro Kokol - Sloki 1954 - 2015 
Vinko Dobrila 1931 - 2015
Franc Perc 1945 - 2018
Jure Vilčnik 1990 - 2018
Polda Pliberšek 1952 - 2019
Beno Vajdič 1960 - 2020
Lazar Rataj 1947 - 2020
Maja Lobnik 1979 - 2021
Miroslav Rogina 1943 - 2021

Ivan Pešl - Ivek 1975 - 2023