Letni vzponi Vzponi v zimskih
razmerah
Ledni in zimski
vzponi
Ledni slapovi Alpinistični smuki
OCENA doma tujina doma tujina doma tujina doma tujina doma tujina
I    7     
II    2  2  
III  1 81211 
IV    56 5  
V1   21 2  
VI  2 11    
VII          
VIII          
IX          
X          
XI          
XII          
XIII          
A0          
A1          
A2          
A3          
A4          
A5          
SKUPAJ 1 0 3 0 25 9 2 10 1 0
OSTALO doma tujina
Turni smuki212
Pristopi nad 2000 m91
Pristopi nad 3500 m--
Prvenstvene smeri--