Letni vzponi Vzponi v zimskih
razmerah
Ledni in zimski
vzponi
Ledni slapovi Alpinistični smuki
OCENA doma tujina doma tujina doma tujina doma tujina doma tujina
I    7     
II    7  2  
III 131 81211 
IV3543  56 6  
V1145  31 2  
VI4142 11    
VII 1        
VIII          
IX          
X          
XI          
XII          
XIII          
A0          
A1          
A2          
A3          
A4          
A5          
SKUPAJ 50 116 3 0 31 9 2 11 1 0
OSTALO doma tujina
Turni smuki813
Pristopi nad 2000 m131
Pristopi nad 3500 m-1
Prvenstvene smeri--