Letni vzponi Vzponi v zimskih
razmerah
Ledni in zimski
vzponi
Ledni slapovi Alpinistični smuki
OCENA doma tujina doma tujina doma tujina doma tujina doma tujina
I    8     
II1   3 1   
III 23  12 413 
IV2338  5 813 
V1440    5   
VI211        
VII21        
VIII          
IX          
X          
XI          
XII          
XIII          
A0          
A1          
A2          
A3          
A4          
A5          
SKUPAJ 42 113 0 0 28 0 18 2 6 0
OSTALO doma tujina
Turni smuki407
Pristopi nad 2000 m181
Pristopi nad 3500 m--
Prvenstvene smeri--